Facebook PST

Mech-Bud

Ekologia

Korzystanie z surowców odpadowych

W naszej firmie do produkcji betonów towarowych jako częściowego zamiennika cementu używamy popiołu lotnego będącego odpadem z elektrowni i elektrociepłowni. Spełnia on wymagania normy PN-EN 450-1. Większość stosowanych przez nas cementów, to cementy żużlowe i hutnicze zawierające granulowany żużel wielkopiecowy. Do ich produkcji wykorzystywana jest znacznie mniejsza ilość energii niż w przypadku produkcji cementów bez dodatków. Dzięki stosowaniu popiołu lotnego oraz cementów z dodatkami zapewniamy poprawę niektórych cech betonu towarowego m.in. szczelności, zwiększenie odporności na agresję chemiczną, zmniejszenie skurczu przy twardnieniu.

 

Korzystanie z surowców lokalnych

80% surowców użytych przy produkcji pochodzi z lokalnych złóż, co wpływa korzystnie na zmniejszenie zapotrzebowanie na energię podczas transportu.

 

Recycling

Nasz zakład wyposażony jest w urządzenia umożliwiające odzyskiwanie kruszyw z betonu podczas mycia betonomieszarek. Zastosowanie osadników i filtrów umożliwia kilkukrotne użycie tej samej objętości wody, co powoduje znaczne zmniejszenie jej zużycia.